ARTEFÍOS

Asociación para a Inclusión de Persoas con Discapacidade Intelectual

Octubre 17, 2023

Centro ocupacional

O Centro Ocupacional é un servizo de atención diúrna destinado a persoas de entre 18 e 60 anos con diversidade funcional no ámbito intelectual e con necesidades de apoio límite e intermitente. O obxectivo principal é alcanzar un mellor axuste persoal, social e laboral que favoreza a súa integración na vida comunitaria e na sociedade.

Centro ocupacional
ACTIVIDADES E SERVIZOS
TALLERES OCUPACIONAIS
 • Taller téxtil.
 • Taller ourivería.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
 • Estimulación cognitiva
 • Informática
 • Formación 
  • Valores
  • Emocións
  • Atención e memoria 
  • Habilidades sociais
 • Revistas
 • Actividades manipulativas
 • Ximnasia articular 
 • Saídas culturais e programas de colaboración