ARTEFÍOS

Asociación para a Inclusión de Persoas con Discapacidade Intelectual

Octubre 18, 2023

Colaboradores

Entidades colaboradoras

Colaboradores

 • Contrato de prestación de servizos
 • Convenio incremento salarial

 • Subvención do custo salarial para o mantemento de centros especiais de emprego
 • Axuda á adaptación de postos de traballo e asistencia técnica para os centros especiais de emprego
 • Axudas para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación con entidades sen ánimo de lucro
 • Bono consolida economía social

 • Subvención para o fomento da comercialización da artesanía galega. 

 • Convenio de colaboración para a realización dun taller ocupacional
 • Subvención para actividades de interese social en materia de igualdade e diversidade. Fortalecemento e empoderamento do movemento asociativo

 • Subvención a entidades sen ánimo de lucro para o investimento de servizos sociais. FOIE 2024
 • Subvención a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais. FOAXE-C 2023
 • Subvención a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais. FOAXE-C 2024